top of page

...RECUPERANT EL PASSAT, CONSERVANT EL FUTUR...

-Grafia: conservació-restauració ofereix un gran ventall de serveis dins els àmbits de la conservació preventiva i la restauració del document gràfic.

​Entenent com a tal, qualsevol obra d’art realitzada sobre material paper, pergamí o pell, així com qualsevol tipus d’obra gràfica sobre paper.

-graphia: [LC] Forma sufixada derivada del mot gráphein, 'descripció, 'tractat', 'escriptura' o 'representació gràfica'.

Diccionari de la llengua catalana

Subscriu-te al Newsletter

Descobreix-nos!

bottom of page